← Back to news

Ubezpieczenie Wypadkowe

Posted January 9, 2020 | About a 2 minute read

Ubezpieczenie Wypadkowe to kolejny produkt, który posiadamy w naszej ofercie produktów ubezpieczeniowych. W tym artykule podsumujemy zasady działania takiego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Wypadkowe (Accident Insurance) – co to jest?

Polisa Wypadkowa chroni osobę ubezpieczoną w przypadku doznania poważnych obrażeń lub śmierci w wyniku wypadku. Co jest ważne, w aplikacji nie ma pytań dotyczących stanu zdrowia.

Ubezpieczenie wypadkowe zawiera w podstawowej ochronie:

  • złamania kości
  • śmierć na skutek wypadku
  • całkowita i nieodwracalna niepełnosprawność
  • trwałe rany powstałych w wyniku wypadku
  • pobyt w szpitalu na skutek wypadku lub choroby (po pierwszym roku od daty zawarcia ubezpieczenie)
  • benefit pogrzebowy wypłacany gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi z przyczyn naturalnych (po pierwszym roku od daty zawarcia ubezpieczenia)

Opcjonalnie w ubezpieczeniu wypadkowym można dodać:

  • ochronę dzieci już od 6-go miesiąca życia do 18-go lub 23-go roku życia (jeżeli dziecko kontynuuje naukę)
  • ochronę aktywnego trybu życia
  • benefit medyczny

Accident Cover – polisa terminowa, co to znaczy?

Ubezpieczenie od następstw wypadków jest ochroną terminową, czyli polisa jest na określony czas. Najczęściej ubezpieczenia te zawierane są do wieku 70 lat.

Kiedy powinieneś rozważyć ten rodzaj ubezpieczenia?

Jeżeli chcesz chronić siebie i swoją rodzinę przed następstwami spowodowanymi poważnymi obrażeniami i śmierci będącej skutkiem wypadku (zdarzenia losowego) to ten rodzaj polisy jest dla Ciebie. Ubezpieczenie ochroni od następstw niezdolności do pracy, pozwalając sfinansować rekonwalescencję i codzienne wydatki. Polisa wypadkowa może być dobrą alternatywą dla Ciebie, jeżeli nie jesteś w stanie ubezpieczyć się na życie z powodów zdrowotnych.

Ile kosztuje Ubezpieczenie Wypadkowe?

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie od następstw wypadków, zależy od planu (jednostki) który wybierzesz. W podstawowym planie składki zaczynają się od £8.