← Back to news

Ubezpieczenie łączone czy dodatkowe ?-czyli jaką polisę wybrać

Posted January 14, 2020 | About a 1 minute read

Ubezpieczenie na życie i choroby krytyczne (Life Insurance & Critical Illness Cover) czy ubezpieczenie na życie z dodatkowym ubezpieczeniem na choroby krytyczne (Life Insurance with additional Critical Illness Cover)? W tym artykule dowiesz się jaka jest różnica między tymi dwoma ubezpieczeniami.

Life & Critical Illness Cover

Polisa na życie i od chorób krytycznych wypłaci określoną sumę zawartą w polisie, jeśli osoba ubezpieczona umrze, zachoruje na chorobę wymienioną w warunkach polisy lub zostanie zdiagnozowana z terminową chorobą (czyli zazwyczaj od momentu diagnozy choremu pozostanie nie więcej niż 1 rok życia).W zależności co wystąpi pierwsze. Wypłata z polisy następuje tylko raz, a następnie ubezpieczenie wygasa.

Life with additional Critical Illness Cover

Polisa na życie z dodatkowym ubezpieczeniem od chorób krytycznych podobnie jak w przypadku polisy wyżej wymienionej wypłaci określoną sumę zawartą w polisie, jeśli osoba ubezpieczona umrze, zachoruje na chorobę wymienioną w warunkach polisy lub zostanie zdiagnozowana z terminową chorobą. Jednak polisa nie wygasa, jeśli osoba otrzyma wypłatę sumy ubezpieczenia z powodu poważnej choroby. Nadal osoba ubezpieczona objęta jest ubezpieczeniem na życie.