← Back to news

​Ubezpieczenie dziecka w UK?

Posted February 17, 2020 | About a 2 minute read

Ubezpieczenie dziecka w UK?

Jak ubezpieczyć dziecko

Ubezpieczenia na życie, choroby krytyczne i wypadkowe w Wielkiej Brytanii są dostępne dla osób dorosłych (w zależności od ubezpieczyciela osoby już od 16 roku życia mogą założyć polisę). Jeżeli osoba dorosła (rodzic lub prawny opiekun) zawiera ubezpieczenie od chorób krytycznych lub wypadkowe, istnieje możliwość dodania dziecka do polisy.

Dodanie dziecka do różnych polis

  • Ubezpieczenie od chorób krytycznych (poważnych), jest terminową polisą ubezpieczeniową obejmującą poważne choroby lub obrażenia wymienione w warunkach polisy. Jeśli osoba zachoruje na jedną z tych chorób, firma ubezpieczeniowa wypłaci sumę określoną w polisie.
  • Polisa Wypadkowa chroni osobę ubezpieczoną w przypadku doznania poważnych obrażeń lub śmierci w wyniku wypadku.

Do takiego ubezpieczenia możemy dodać nasze dziecko. Ubezpieczyciele oferują zwykle sumę £25,000 ubezpieczenia od chorób poważnych i krytycznych dla dzieci (do 18-go roku życia lub do 22-go roku życia, jeżeli będą kontynuować edukację). Dodatkowo, w zależności od firmy ubezpieczeniowej, polisy mają tzw. benefit szpitalny (płatny za noc spędzoną w szpitalu) oraz benefit pogrzebowy dla dziecka.

Warto rozważyć objęciem dodatkową ochroną dziecka od chorób krytycznych, ponieważ:

  • suma ubezpieczenia może pokryć bieżące wydatki, gdy będziesz zmuszony wziąć urlop w celu opieki nad dzieckiem podczas choroby
  • pieniądze z polisy można przeznaczyć na sfinansowanie rehabilitacji, potrzebnego sprzętu medycznego i wydatków związanych z leczeniem dziecka

Zaletą tego rodzaju ubezpieczenia jest to, że za dodatkową opłatą w wysokości £1 można objąć ubezpieczeniem dziecko od:

  • złamań
  • pobytu w szpitalu
  • przypadkowego trwałego uszkodzenia ciała
  • całkowitej trwałej niepełnosprawności
  • chorób nowotworowych
  • śmierci na skutek wypadku

Dziecko może być objęte ubezpieczeniem od 6-go miesiąca życia do 18-go roku życia (lub do 23-go trzeciego roku życia gdy, kontynuuje edukację)

Podsumowanie

Jeżeli chcesz ubezpieczyć swoje dziecko w Wielkiej Brytanii, możesz to zrobić wykupując polisę od chorób poważnych (krytycznych) lub polisę wypadkową dodając do nich ‘child benefit’.