← Back to news

Jakie ubezpieczenie wybrac - malejace, stale czy indeksowane

Posted January 6, 2020 | About a 2 minute read

Suma ubezpieczenia na życie lub od chorób krytycznych może być malejąca, stała i indeksowana. W tym artykule wyjaśnimy podstawowe różnice między tymi trzema rodzajami sum ubezpieczeń.

Polisa z malejącą sumą ubezpieczenia (DTA – Decreasing Term Assurance) polega na tym, że suma ubezpieczenia maleje wraz z upływem okresu ubezpieczenia. Jest to ekonomiczny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego. Ten rodzaj polisy wybierany jest najczęściej przez właścicieli domów z hipoteką, którzy chcą aby zobowiązanie finansowe wobec banku zostało uregulowane po ich śmierci, w ten sposób zabezpieczając swoją rodzinę.

Polisa ze stałą sumą ubezpieczenia (LTA – Level Term Assurance) jest jedną z najbardziej popularnych rodzajów polis i charakteryzuje się tym, że suma ubezpieczenia wybrana przy zawarciu polisy nie zmieni się przez cały okres ubezpieczenia. Wysokość składki także nie zmienia się w trakcie trwania polisy. Jest to dobra opcja dla osób, którzy chcą wiedzieć jaką składkę będą płacić przez cały okres obowiązywania ubezpieczenia.

Polisa z indeksowaną sumą ubezpieczenia (Index) polega na tym, że każdego roku suma polisy jest indeksowana o wskaźnik inflacji (Retail Price Index), co jest związane również z podwyższeniem składki o taki sam wskaźnik. Oznacza to, że jeżeli w ubiegłym roku inflacja wyniosła 2.5% to składka ubezpieczeniowa wzrasta o 2.5%, ale suma ubezpieczenia również wzrasta o 2.5%. Przy założeniu, że płaciliśmy składkę w wysokości ‎£20 za sumę ubezpieczenia ‎£100,000, po zindeksowaniu o 2.5% wygląda to następująco: nowa składka wynosi ‎£20.50 a suma ubezpieczenia wzrasta do ‎£102,500. Indeksacja umożliwia zabezpieczenie sumy zawartej w polisie przed skutkiem inflacji.