← Back to news

Jak obliczyć sumę Ubezpieczenia na życie?

Posted February 6, 2020 | About a 3 minute read

Ubezpieczenie na życie - jaką sumę ubezpieczenia potrzebuję?

Polisa na życie zapewnia osobie lub osobom wskazanym przez Ciebie pieniądze w przypadku Twojej śmierci. Wypłacona suma zależy od tego jaki poziom ochrony chcesz zapewnić swoim bliskim. To Ty decydujesz, w jaki sposób zostaną wypłacone pieniądze i czy pokryją określone wydatki. Najważniejszą rzeczą przy wyborze sumy ubezpieczenia jest policzenie jakie Twoja rodzina ma potrzeby finansowe i na jak długo chciałbyś zapewnić im środki na zaspokojenie tych potrzeb. Przy wyborze zakresu ochrony możesz wziąć pod uwagę:

  • koszt pogrzebu
  • kwotę kredytu hipotecznego lub innych kredytów, które aktualnie spłacasz
  • wysokość miesięcznych stałych wydatków takich jak: czynsz (jeżeli nie posiadasz własnego domu), council tax, energia elektryczna, gas, rachunki za internet, telefon, ubezpieczenie auta i domu, paliwo, road tax, wydatki na jedzenie, ubranie i inne
  • wydatki związane z utrzymaniem dzieci

Suma ubezpieczenia powinna w całości pokryć kwoty zobowiązań finansowych (kredyt hipoteczny i inne pożyczki) wobec banków. Dodatkowo znając już swoje miesięczne wydatki i okres przez jaki czas chciałbyś zapewnić swojej rodzinie spokój możesz bez problemu określić sumę jaką potrzebują Twoi bliscy na pokrycie stałych miesięcznych wydatków.

Możesz wziąć pod uwagę czy chciałbyś zostawić dodatkową sumę pieniędzy dla żony (partnera) lub dzieci. Wypłacona kwota z polisy na życie może być przekazana żonie lub dzieciom (umożliwiając im lepszy start w dorosłe życie) jako forma spadku.

Polisę na życie powinien rozważyć każdy, kto ma rodzinę i chce jej zapewnić bezpieczeństwo finansowe po swojej śmierci.

Poniżej są dwa przykłady jak wyliczyć sumę ubezpieczenia

Przykład 1

Michał i Joanna

Mają kredyt hipoteczny na sumę £98,000

Wyliczyli, że całkowity koszt pogrzebu to £8,000

Chcą, aby partner otrzymał dodatkowo £30,000

Tak więc po dodaniu wszystkich potrzeb otrzymują kwotę £136,000, która jest dla nich sumą, na którą powinni się ubezpieczyć, aby zaspokoić wymienione przez nich potrzeby.

Przykład 2

Emil i Katarzyna

Mają trzynastoletnią córkę Basię

Nie posiadają hipoteki na dom

Ich miesięczne wydatki to £1,300 i chcieliby, aby po śmierci jednego z nich suma ubezpieczenia uwzględniała te wydatki do 18 roku życia córki (czyli przez okres 5 lat)

Chcą, aby po śmierci jednego z nich partner otrzymał dodatkową sumę £50,000

£1,300 mnożymy przez 12 miesięcy a następnie przez 5 lat

1300 x 12 x 5 = £78,000 – to jest wyliczona suma, która zabezpieczy ich miesięczne wydatki na okres 5 lat

Następnie, aby wyliczyć potrzebną sumę ubezpieczenia dodajemy do sumy powyżej dodatkowe £50,000 – sumę, którą chcą, aby otrzymał partner po śmierci jednego z nich

£78,000 + £50,000 = £128,000 – to jest wyliczona suma na którą powinni się ubezpieczyć, jeżeli chcą zabezpieczyć te dwie potrzeby.