← Back to news

20 powodów na zawarcie ubezpieczenia na życie w 2020

Posted January 6, 2020 | About a 2 minute read

20 powodów na zawarcie ubezpieczenia na życie w 2020r.

 1. zapewnienie stabilności finansowej rodzinie przez określony czas po śmierci osoby ubezpieczeniowej
 2. pokrycie kosztów pogrzebu
 3. spłacenie zobowiązań finansowych rodziny (kredyt hipoteczny lub inne zobowiązania)
 4. zabezpieczenie dotychczasowego poziomu życia rodziny przez określony czas
 5. wypłata świadczenia z tytułu śmierci jest wolna od podatku dochodowego dla beneficjentów wpisanych przez ubezpieczonego w dokumencie trust
 6. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa najbliższej rodzinie
 7. wypłacona kwota z polisy na życie może być przekazana dzieciom jako forma spadku umożliwiając im lepszy start w dorosłe życie
 8. suma ubezpieczenia może sfinansować edukację dzieci
 9. pieniądze z ubezpieczenia możemy przekazać na cele charytatywne
 10. elastyczność kontraktu - w trakcie trwania ubezpieczenia możesz zmienić sumę ubezpieczenia, beneficjentów wymienionych w dokumencie trust, bez pytań medycznych podczas ważnych zmian (rozwód, narodziny dziecka, ślub itd)
 11. polisa może obejmować ubezpieczeniem jedną lub dwie osoby
 12. ubezpieczenia na życie zawierają tzw. terminal illness benefit, który zostaje wypłacony po zdiagnozowaniu nieuleczalnej choroby a rokowania dotyczącej przeżycia osoby ubezpieczonej zazwyczaj nie są dłuższe niż rok
 13. polisa może uchronić bliskich przed poważnymi tarapatami finansowymi
 14. możliwość zawarcia ubezpieczenia na określony czas np. 20, 30 lub więcej lat
 15. poczucie odpowiedzialności za najbliższych
 16. pieniądze z ubezpieczenia mogą zapewnić bufor czasowy dla partnera, aby przeorganizować życie rodziny po stracie jej członka (czas na znalezienie pracy lub poszukanie innej bardziej odpowiedniej itd.)
 17. bardzo wysokie statystyki wypłacalności
 18. dostępność ubezpieczeń łatwiejsza niż kiedykolwiek online, doradca i banki
 19. relatywnie niskie składki w porównaniu do sumy ubezpieczenia
 20. brak okresu karencji tzn. jeżeli polisa wchodzi w ryzyko, ty od razu jesteś objęty ubezpieczeniem

Świętujemy rok 2020 i z tego powodu do kupionej polisy o wartości minimum 20 funtów na naszej stronie internetowej otrzymasz jednorazowo bon o wartości 20 funtów na zakupy w sklepie Amazon.